Advance Interior Products, Bangkok, Thailand

Decorative Cork แผ่นคอร์คบอร์ด กันความร้อน-เย็นและลดเสียงสะท้อน

DI - 20 Insulation Corkboard แผ่นคอร์คบอร์ด กันความร้อน-เย็นและลดเสียงสะท้อน น้ำหนักเบา เป็นฉนวนกันความร้อน กรณีไว้ใต้หลังคาหรือผนังและกันความเย็น กรณีใช้กับบ้านในบริเวณภูมิอากาศหนาวเย็นหรือห้องเย็น ป้องกันเสียงสะท้อน กรณีใช้กับห้องประชุม ห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรี ไม่ลามไฟ ไม่เกิดเปลวลุกไหม้ ถ้าลนไฟ Cork จะไม้ ถ้าดับไฟที่ลน Corkจะหยุดเผาไหม้จึงเหมาะกับห้องอาหาร ผับและเวทีการแสดง ใช้รองเครื่องจักร รองพื้นหินอ่อน เพื่อลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน Cork DI-20 เป็นวัสดุธรรมชาติ 100%…

Comments Off on Decorative Cork แผ่นคอร์คบอร์ด กันความร้อน-เย็นและลดเสียงสะท้อน